Skip to content

Obsah je vytvořen s ohledem na vývojové potřeby žáků ve věku 11-13 let a je předáván skrze zážitkové a vzdělávací aktivity a diskuze, kterými je pedagog provádí jako jejich průvodce a vzor.

Všech pět pohromadě  je výsledkem intenzivní spolupráce zahraničních a českých odborníků a klíčových účastníků. Při vývoji programu a školení pro učitele jsme vycházeli ze vzdělávacích programů založených na důkazech, zaměřených na podporu duševního zdraví a well-beingu ve školách.

Všech pět pohromadě je založen na těchto principech:

Založený na důkazech

Při vývoji programu a školení pro učitele jsme vycházeli z programů založených na důkazech, zaměřených na podporu duševního zdraví a well-beingu ve školách. Dostupná data ukazují, že duševní gramotnost poskytuje nezbytný základ pro podporu duševního zdraví, prevenci a péči a bylo prokázáno, že snižuje stigmatizaci a usnadňuje vyhledávání pomoci a včasnou identifikaci psychických problémů. Studie také ukazují, že pro zvýšení duševní gramotnosti je zásadní podpořit sociálně emoční kompetence. 

Spolupracující

Všech pět pohromadě bylo vyvinuto Pracovní skupinou pro výzkum duševního zdraví dětí a adolescentů Národního ústavu duševního zdraví v České republice. Vývoj programu byl konzultován se skupinou odborníků z vládního a vzdělávacího sektoru a odborníků na duševní zdraví dětí a mládeže. Tyto skupiny se podílely na přípravě záměrů a cílů projektu, strategickém plánování, pilotování školení pro učitele, vývoji lekcí a zdokonalování programu. Program Všech pět pohromadě a školení pro pedagogy bylo dále revidováno dle jejich zpětné vazby všech a návrhů poskytnutých pilotujícími učiteli.

Pozitivní

Všech pět pohromadě bylo vyvinuto se záměrem podpořit mladé lidi při rozvíjení jejich plného potenciálu, budování odolnosti, zaměřování se na silné stránky a schopnost čelit výzvám a stresu. Základním prvkem lekcí i školení pro pedagogy je pozitivní duševní gramotnost, která se zaměřuje rozvíjení a udržení optimální duševní pohody.

Udržitelný

Tento program byl vyvinut tak, aby byl integrován do různých školních a kulturních kontextů. Všech pět pohromadě podporuje školy a pedagogy v úspěšné implementaci poskytnutím specifických instrukcí a zdrojů. V českých školách je Všech pět pohromadě koncipováno tak, aby byl program realizován v rámci předmětu Výchova ke zdraví během jednoho školního roku.

0 %

dospívajících dívek a 13 % chlapců uvedlo, že se více než jednou týdně cítí “na dně”.1

1 ze 7 dětí a dospívajících se potýká s psychickými problémy.2

0 %

duševních onemocnění se projeví již před 14. rokem věku a 75 % do věku 24 let.3