Skip to content

Časté dotazy

Proč žáci ve věku 11-13 let?

Dospívání je kritické období, které tvoří základ zdraví a pohody napříč celým životem. Adolescenti prochází tělesným, psychickým a sociálním růstem, který formuje jejich schopnosti a dovednosti nezbytné k udržení funkčního a plnohodnotného dospělého života.3 Čelí mnoha výzvám včetně zvýšené nezávislosti, sociálního tlaku, rizik sociálních médií, rizikového chování, ale i rizika vzniku psychických problémů. Polovina všech duševních onemocnění se objeví před dosažením věku 14 let. Cílem našeho programu je vybavit žáky dovednostmi, které jsou nezbytné pro zvládnutí těchto výzev, zvyšují jejich odolnost a maximalizují duševní zdraví a well-being po celou dobu jejich života.

Proč ve školách?

Programy zaměřené na duševní gramotnost a sociálně emoční učení poskytované napříč základními a středními školami prokázaly pozitivní dopady na duševní zdraví dětí a dospívajících díky snižování rizikových faktorů a emocionálních a behaviorálních problémů.1, 2

Programy, které se zaměřují na duševní zdraví a well-being, jsou přínosné nejen pro žáky, ale také pro učitele. Učitelé se tak mohou chránit před vyhořením tím, že:

  • rozvíjejí a udržují zdravé vztahy se svými žáky;
  • zvládají chování žáků ve třídě a jsou pozitivním vzorem pro své žáky;
  • regulují své vlastní emoce a pečují o sebe, aby zabránili vyhoření.

Jakým způsobem je možné se zapojit do projektu?

Bude program k dispozici i pro střední školy?

Momentálně není možné se do projektu zapojit. Nyní jsou zapojené pouze náhodně vybrané základní školy z Karlovarského a Plzeňského kraje, kde probíhá implementace programu a je měřena jeho efektivita. Pokud bude program účinný, bude od školního roku 2023/2024 dostupný i pro další školy.

Zatím je program uzpůsoben pro věk 11-13 let, ale rádi bychom se v budoucnu zaměřili na více věkových skupin. Vzhledem k tomu, že 50 % duševních onemocnění se poprvé projeví do 14. roku života, rozhodli jsme se zaměřit se na zvyšování duševní gramotnosti u věkové skupiny, která tomu předchází.

Je program použitelný v rámci běžné školní výuky?

Program je realizovatelný v rámci výuky předmětu Výchova ke zdraví. Vzhledem k tomu, že veškeré cíle, klíčové kompetence a obsah je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, je možné ho uplatnit i ve Školním vzdělávacím plánu. Celý program má 20 lekcí.

Zabývali jste se také duševní (ne)pohodou učitelů a ředitelů?

Učitelství může být náročná a stresující práce. Cílem školení Všech pět pohromadě je vybavit učitele znalostmi a dovednostmi potřebnými ke zlepšení duševní pohody ve třídě, včetně jejich vlastní. Učitel je důležitou osobou, která dává žákům příklad, jak pečovat o svou duševní pohodu. Proto se v našem programu zaměřujeme i na to, aby se učitelé sami naučili více pečovat o své duševní zdraví.