Skip to content

Náš tým

PhDr. Petr Winkler, PhD.

Garant projektu

Anna Kagstrom, MSc.

Odborná koordinátorka projektu, školitelka lektorů Všech pět pohromadě

Mgr. Magdalena Lukasová

Koordinátorka vzdělávání pedagogických pracovníků, lektorka Všech pět pohromadě

Mgr. Laura Juríková

Autorka manuálu, školitelka a lektorka Všech pět pohromadě

Mgr. Ondřej Pešout, PhD.

Koordinátor výzkumu

MUDr. Matěj Kučera

Vědecký pracovník   

Hana Tomášková, MSc.

Vědecký pracovník

Filip Menšl

Grafický designér

Kontakty

Všech pět pohromadě je produktem pracovní skupiny pro výzkum duševního zdraví dětí a adolescentů pod výzkumným programem veřejného duševního zdraví Národního ústavu duševního zdraví v České republice.

Výzkumný program veřejného duševního zdraví

Národní institut duševního zdraví

Topolová 748

250 67 Klecany

dzda@nudz.cz

magdalena.lukasova@nudz.cz (česká korespondence)

anna.kagstrom@nudz.cz (anglická korespondence)

Tento projekt byl připraven ve spolupráci s Nadací RSJ Česká Republika.