Skip to content

Kontakty

Tento projekt je veden pracovní skupinou Duševního zdraví u dětí a adolescentů pod výzkumným programem Sociální psychiatrie Národního ústavu duševního zdraví v České republice.

 

Výzkumný program 2

Národní institut duševního zdraví

Topolová 748

250 67 Klecany

Tento projekt byl připraven ve spolupráci s Nadací RSJ Česká Republika.

Anna Kagstrom

(anglická korespondence)

Koordinátorka projektu

anna.kagstrom@nudz.cz

Magdalena Lukasová

(česká korespondence)

Koordinátor vzdělávání pedagogických pracovníků

magdalena.lukasova@nudz.cz

Team members

Petr Winkler je vedoucím výzkumného programu oddělení veřejného zdraví Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech. V roce 2009 absolvoval katedru sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2020 získal titul PhD. ve zdravotnictví a populačním výzkumu na King’s College v Londýně. Je garantem projektu.

Anna Kagstrom získala titul BSc v oboru psychologie na Kalifornské státní univerzitě v Sacramentu a titul MSc v oboru globálního duševního zdraví ve společném programu na Psychiatrickém ústavu v King’s College v Londýně a na London School of Hygiene and Medicine. V současné době pracuje jako výzkumná pracovnice a koordinátorka projektů v Národním ústavu duševního zdraví se zaměřením na duševní zdraví dětí a dospívajících (CAMH) na oddělení veřejného duševního zdraví.

Magdalena Lukasová pracuje jako koordinátorka vzdělávání pedagogických pracovníků v týmu CAMH. Vystudovala sociální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Zajišťuje hladkou a úspěšnou implementaci Všech pět pohromadě prostřednictvím koordinace vzdělávacích kurzů pro učitele a průběžné podpory učitelů a škol.

Laura Bechyňová získala magisterský titul v oboru psychologie na Karlově univerzitě se specializací na klinickou psychologii a zdraví. Je výzkumnou pracovnicí v NUDZ a vede vývoj učebních osnov a technických materiálů.

Ondřej Pešout působí v týmu CAMH jako koordinátor výzkumu. Získal doktorát z pedagogické psychologie na North Carolina State University. Jeho hlavní oblast výzkumu se zaměřuje na rozvoj autoregulačních metod učení a metakognice a intervencí aplikovaných ve formálním vzdělávání.

Hana Tomášková získala titul BSc. v psychologii na University of Plymouth a magisterský titul MSc. v oboru Child Development na University College London (UCL). Pracuje na pozici junior výzkumník v projektu CAMH.

 

Benjamin Šimsa dokončuje bakalářské studium psychologie na Univerzitě Karlově a v týmu CAMH pracuje jako výzkumný asistent. Kromě výzkumných témat souvisejících s projektem CAMH se zajímá o to, jak se v psychologii přiblížit myšlenkám Open Science a reprodukovatelného výzkumu. 

Filip Menšl – graphic design