Skip to content

Materiály

Pro školní roky 2021/2022 a 2022/2023 bylo náhodně vybráno 60 škol, aby se zúčastnily pokusu vyhodnotit účinnost tohoto programu. Program Všech pět pohromadě bude široce dostupný pro implementaci v dalších školách od školního roku 2023/2024.

Ředitelé

Učitelé

Jste-li učitel, který bude učit program Všech pět pohromadě ve vaší třídě a máte jakékoliv dotazy, obraťte se na magdalena.lukasova@nudz.cz

Pokud jste ředitelem, v jehož škole bude program prováděn, můžete podniknout tyto kroky:

  1. Podpořte svého učitele (Výchovy ke zdraví nebo podobného předmětu) při školení programu Všech pět pohromadě. Pokud je to možné, vyhovte mu tím, že omluvíte dny volna spojené s tréninkem a podpoříte výdaje spojené s tréninkem, jako je například cestování.
  2. Nabídněte učitelům podporu při provádění programu Všech pět pohromadě ve vaší škole. Učitelé mohou pomoci zlepšit životní podmínky studentů. Podpora učitelů při hledání duševního zdraví a pohody se promítne do zdraví studentů a zdravého školního prostředí.

Žáci

V každodenním životě se každý z nás někdy cítí hůře a někdy lépe. Někdy se cítíme zcela přetížení. Je naprosto normální v takových momentech využívat podporu ostatních – rodiny, přátel či odborné pomoci. Každý může zažívat různé varovné příznaky toho, že se s námi něco děje. Obvykle jde o změny v tom, jak se cítíme, co děláme a jak mluvíme s druhými lidmi. Požádat o pomoc pro sebe nebo pro blízké je zcela v pořádku, i když to nemusí být lehké. 

Rodiče

Rodiče jsou úplně prvními učiteli dětí. Mohou modelovat dovednosti, postoje a chování. Spolu se školou jsou rodiče klíčovým partnerem, který pomáhá dětem osvojit si sociálně-emoční dovednosti a udržet si dobré duševní zdraví.