Skip to content

Materiály

Pro školní roky 2021/2022 a 2022/2023 bylo náhodně vybráno 60 škol, aby se zúčastnily pokusu vyhodnotit účinnost tohoto programu. Pokud byla vaše škola kontaktována a pozvána k účasti, obdržíte podrobné informace o tom, v jakém školním roce by mělo k implementaci dojít. Program Všech pět pohromadě bude široce dostupný pro implementaci v dalších školách od školního roku 2023/2024.

Učitelé

Jste-li učitel, který bude implementovat program Všech pět pohromadě ve vaší třídě ve školním roce 2021/2022 nebo 2022/2023 a máte jakékoliv dotazy, obraťte se na magdalena.lukasova@nudz.cz

Zdroje pro školy:

Kde hledat pomoc

5-4-3-2-1 Uzemněte se

Jak hořet a nevyhořet

Instrukce k zadávání dotazníků v rámci projektu

Ředitelé

Pokud jste ředitelem, jehož škola byla vybrána ke spolupráci, jsme rádi, že s vámi můžeme navázat spolupráci. Kroky, které můžete nyní podniknout:

  1. Staňte se naším oficiálním partnerem a zavažte se k oficiální spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví při zlepšování duševního zdraví a pohody studentů a učitelů.
  2. Podpořte svého učitele při školení programu Všech pět pohromadě. Pokud je to možné, vyhovte mu tím, že omluvíte dny volna spojené s tréninkem a podpoříte výdaje spojené s tréninkem, jako je například cestování.
  3. Nabídněte učitelům podporu při provádění programu ve vaší škole. Učitelé mohou pomoci zlepšit životních podmínky studentů. Podpora učitelů při hledání duševního zdraví a pohody se promítne do zdraví studentů a zdravého školního prostředí.

Žáci

V každodenním životě se každý z nás někdy cítí hůře a někdy lépe. Někdy se cítíme zcela přetížení. Je naprosto normální v takových momentech využívat podporu ostatních – rodiny, přátel či odborné pomoci. Každý může zažívat různé varovné příznaky toho, že se s námi něco děje. Obvykle jde o změny v tom, jak se cítíme, co děláme a jak mluvíme s druhými lidmi. Požádat o pomoc pro sebe nebo pro blízké je zcela v pořádku, i když to nemusí být lehké. 

Zdroje pro žáky:

5-4-3-2-1 Uzemni sejednoduchá technika proti úzkosti a stresu

Dýchání GIF – pomůcka pro správné hluboké dýchání

Rodiče

Rodiče jsou úplně prvními učiteli dětí. Mohou modelovat dovednosti, postoje a chování. Spolu se školou jsou rodiče klíčovým partnerem, který pomáhá dětem osvojit si sociálně-emoční dovednosti a udržet si dobré duševní zdraví.

Zdroje pro rodiče:

Vítejte ve Všech pět pohromadě

Kde hledat pomoc

Jak podpořit duševní zdraví svého dítěte