Skip to content

Školení školitelů

Proces získání titulu školitele je určen pro lektory školení učitelů, kteří chtějí rozšířit své působení. Jakmile bude proveditelnost, účinnost a škálovatelnost programu Všech pět pohromadě ověřena a bude prokázána jeho úspěšnost v jednotlivých oblastech, existuje možnost nominovat lektory školení učitelů na titul školitele. Školení školitelů Všech pět pohromadě je navrženo podle modelu „train-the-trainer“ (ToT), kdy se vhodní lektoři stávají odborníky na problematiku duševní gramotnosti a přebírají odpovědnost za zajištění řádné implementace programu v konkrétním prostředí. Předpokládá se pak dlouhodobá spolupráce s Národním ústavem duševního zdraví.

Školitelé

Anna Kagstrom

Laura Juríková